آهن نوین نیوز - بازار میلگرد ترکیه به شدت در رکود است چرا که تقاضای داخلی ضعیف است و در بازار صادرات نیز سکوت برقرار است. به گزارش آهن نوین نیوز،  از این رو قیمت میلگرد اولین محصولی بود که به افت قیمت قراضه در ترکیه واکنش سریع نشان داد. در حالی که یک هفته قبل قیمت میلگرد صادراتی ترکیه 500 تا 510 دلارهر تن فوب بود حال صادر کننده های ترک حاضرند در 480 تا 490 دلار معامله کنند و برخی از 475 دلار هر تن فوب به عنوان قیمت منطقی تر برای معامله در تناژ بالا صحبت می کنند. برخی از کارخانه ها البته هنوز رسما 500 تا 505 دلار هر تن فوب را پیشنهاد می دهند.

در بازار داخلی نیز میلگرد تا 15 دلار افت داشته 495 تا 510 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده است تقاضا هنوز کم است ولی برخی به فکر تکمیل انبارها افتاده اند.

منبع: metal expert