به گزارش آهن نوین، در جریان داد و ستدهای امروز بورس کالا، فخاس، ایرالکو و ذوب اقدام به عرضه محصولات خود کردند.

مجتمع فولاد خراسان در روز جاری اقدام به عرضه 10010 تن از سبد میلگرد 14 تا 28 با قیمت پایه 36293 ریال کرد. این کالا پس از رشدی 15 درصدی، با قیمت میانگین نهایی 41864 ریال به فروش رفت.

شرکت آلومینیوم ایران نیز به عنوان عرضه کننده بعدی، اقدام به عرضه 2 هزار تن از شمش 99.8 درصد هزار پوندی خود کرد. این کالا که با قیمت پایه 177647 ریال عرضه شده بود، پس از رشدی 29 درصدی، با قیمت میانگین نهایی 228843 ریال به فروش رفت.

شرکت ذوب آهن اصفهان هم دیگر عرضه کننده امروز تالار صنعتی بورس کالا بود؛ این شرکت در ابتدا 4400 تن از تیرآهن 14 تا 18 خود را با قیمت پایه 35749 ریال عرضه کرد. این کالا پس از رشدی 13.7 درصدی، با قیمت میانگین نهایی 40656 به فروش رفت.

ذوب در عرضه بعدی، 23100 تن از تیرآهن 14 تا 18 خود را مجددا با قیمت پایه 35749 ریال عرضه کرد. این کالا پس از رشدی 12.5 درصدی، با قیمت میانگین نهایی 40274 به فروش رفت.

4400 تن از تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان، مجددا با قیمت پایه 35749 ریال عرضه شد اما این بار پس از رشدی 15.4 درصدی، با قیمت میانگین نهایی 41269 به فروش رفت.

«ذوب» در آخرین عرضه تیرآهن 14 تا 18 خود، این بار نیز 23100 تن از این کالا را با قیمت پایه 35749 ریال عرضه کرد که پس از رشدی 14.1 درصدی، با قیمت میانگین نهایی 40799 به فروش رفت.

این شرکت پس از آن، اقدام به عرضه دو مرحله از سبد تیرآهن مخلوط خود کرد.

این کالا که در هر دو عرضه با قیمت پایه 35749 ریالی عرضه شد، در مرحله اول پس از رشدی 7.5 درصدی با قیمت میانگین 38445 و در مرحله دوم در مجموع با 25 هزار تن تقاضا مواجه شد. در همین راستا، با توجه به بالاترین قیمت، پس از رشدی 2 درصدی، با قیمت 36449 ریال به فروش رفت.