به گزارش آهن نوین نیوز,آخرین شاخص های قیمت های جهانی محصولات فولاد به شرح زیر است.

محصولات منطقه ارز-نحوه تحویل قیمت تغییر روزانه
ورق گرم چین دلار هر تن/ فوب 513 0.39-
میلگرد چین دلار هر تن/ قوب 484 0
ورق گرم اروپا یورو هر تن/ درب کارخانه 505 0.49-
ورق گرم اروپا یورو هر تن/سی ای اف 493 0
ورق سرد اروپا یورو هر تن/ درب کارخانه 601 0.08
ورق سرد اروپا یورو هر تن/سی ای اف 565 0
ورق تخت اروپا یورو هر تن/ درب کارخانه 588 0
ورق تخت اروپا یورو هر تن/سی ای اف 558 0
میلگرد ترکیه دلار هر تن/ فوب 473 0
ورق گرم سی ای اس دلار هر تن/ فوب 490 0
ورق سرد سی ای اس دلار هر تن/ فوب 545 0
پیلت سی ای اس دلار هر تن/ فوب 448 1.13
ورق گرم امریکا دلار هر شورت تن / درب کارخانه 681 0.41
ورق سرد امریکا دلار هر شورت تن / درب کارخانه 798 0