قیمت تیرآهن در بازار امروز 7 اردیبهشت ماه 1398

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان) تغییر
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 700,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 820,000 (0.49%-)0
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 838,000 (0.83%-)0
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 990,000 (0.50%-)0
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,357,000 (1.45%-)0
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,450,000 (0.68%-)0
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,660,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 1,858,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 1,990,000 (0.00%)0

جهت مشاوره و دریافت آخرین قیمت تیرآهن با شماره 33133-031 (داخلی 103) خانم نجاتی تماس بگیرید . 

با آهن نوين نبض آهن ايران در دستان شماست .