با عرضه شمش و سبد مخلوط میلگرد و رقابت بر سر خرید و افزایش قیمت آن در بورس کالا ریزش قیمت‌ها در بازار آهن متوقف شد. روز گذشته اغلب واحد‌های فولادی در نرخ‌‌های پیشنهادی فروش بازار غیر‌رسمی تغییری اعلام نکردند.

ذوب آهن البرز غرب

مشخصات 98/02/02 98/02/03 درصد تغییر
شمش فولاد 150 -140-125-160-180 توافقی توافقی -
تیرآهن 14 توافقی توافقی -
تیرآهن 16 توافقی توافقی -
تیرآهن 18 توافقی توافقی -
تیرآهن 20 توافقی توافقی -
نبشی 8 - ST37 و ST52 توافقی توافقی -
نبشی 8 - ST37 و ST52 توافقی توافقی -
نبشی 8 - ST37 و ST52 توافقی توافقی -
نبشی 8 - ST37 و ST52 توافقی توافقی -
نبشی 8 - ST37 و ST52 توافقی توافقی -
نبشی 8 - ST37 و ST52 توافقی توافقی -
ناوردانی 8 استاندارد ملی - اروپا توافقی توافقی -
ناوردانی 10 استاندارد ملی - اروپا توافقی توافقی -
ناوردانی 12 استاندارد ملی - اروپا توافقی توافقی -
ناوردانی 14 استاندارد ملی - اروپا توافقی توافقی -
ناوردانی 16 استاندارد ملی - اروپا توافقی توافقی -
ناوردانی 18 استاندارد ملی - اروپا توافقی توافقی -
ناوردانی 20 استاندارد ملی - اروپا توافقی توافقی -
ناوردانی 22 استاندارد ملی - اروپا توافقی توافقی -
ناوردانی 24 استاندارد ملی - اروپا توافقی توافقی -

مجتمع فولاد آلیاژی کیمیا

مشخصات 98/02/02 98/02/03 درصد تغییر
شمش چدن خاکستری 43,000 43,000 -
شمش چدن داکتیل 53,500 54,000 -
شمش فولاد 150*150 3sp توافقی توافقی -
شمش فولاد 150*150 5sp 39,800 39,800 -
شمش فولاد 125*125 5sp 39,800 39,800 -
شمش فولاد 125*125 3sp توافقی توافقی -

شرکت مجتمع فولاد خراسان

مشخصات 98/02/02 98/02/03 درصد تغییر
میلگرد 10-A3 آجدار 44,966 44,966 0
میلگرد 12-A3 آجدار 43,966 43,966 0
میلگرد 10-A3 تا 28 آجدار 42,966 42,966 0

ذوب بریس خمین

مشخصات 98/02/02 98/02/03 درصد تغییر
شمش فولاد 100*100 5SP 39.300 39.300 0
شمش فولاد 100*100 3SP 39.300 39.300 0
شمش فولاد 125*125 5SP 39.300 39.300 0
شمش فولاد 125*125 3SP 39.300 39.300 0
شمش فولاد آنالیز درخواستی توافقی توافقی -

شرکت فولاد اصفهان در

مشخصات 98/02/02 98/02/03 درصد تغییر
شمش فولاد 120*120  38.500 39.000 1/2
میلگرد 7035 توافقی توافقی -
میلگرد 40,50,80,60 توافقی توافقی -
میلگرد 80,60 ck45 توافقی توافقی -
میلگرد 80,60 ck60 توافقی توافقی -
میلگرد 80,60 ck45 توافقی توافقی -

شرکت فولاد صدرا ذوب

مشخصات 98/02/02 98/02/03 درصد تغییر
شمش فولاد 120*120 5SP,3SP 38,500 39,000 1/2
شمش فولاد 100*100 5SP,3SP 38,500 39,000 1/2

شرکت فولاد سازی جم

مشخصات 98/02/02 98/02/03 درصد تغییر
شمش فولاد 120*120 5SP,3SP m6 38,990 - -
شمش فولاد 120*120 5SP,3SP m6 توافقی توافقی -
شمش فولاد ck45 6m توافقی توافقی -