به گزارش خبرنگار آهن نوین و به نقل از چیلان: برترین فولادساز بزرگ کشور در سال ۹۷ فولاد خوزستان بود که توانست ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار تن شمش صادر نماید که البته ۲۱ درصد پایین‌تر از سال ۹۶ بوده است.

ذوب آهن به عنوان دومین فولادساز برتر کشور در سال قبل ۹۰۲ هزار تن انواع محصولات فولادی صادر کرد که نسبت به سال ۹۶ از اهش ۲۲ درصدی برخوردار بود.

فولاد مبارکه به عنوان سومین فولادساز برتر ایران در سال قبل ۸۷۸ هزار تن محصولات خود را به کشور‌های دیگر صادر کرد که صادرات این شرکت نیز ۳۲ درصد کمتر از سال ۹۶ می‌باشد.

فولاد کاوه جنوب کیس به عنوان چهارمین شرکت برتر در امر صادرات فولاد کشور در سال قبل با افت ۱۴ درصدی در صادرات خود همراه بود و صادراتش به ۶۹۰ هزار تن رسید. این شرکت کمترین میزان افت را در صادرات به خود اختصاص داده است.

فولاد هرمزگان هم با افت ۴۷ درصدی در صادرات به حجم ۵۸۲ هزار تنی رسید.

صادرات فولاد خراسان هم ۱۳۰ هزار تن بلوم و ۵۷ هزار تن میلگرد بود. این شرکت برای نخستین بار توانسته بود حجمی بیش از ۱۰۰ هزار تنی شمش خود را به بازار‌های هدف صادرات ارسال نماید.

فولاد آلیاژی ایران هم در سال قبل موفق به صادرات ۳۹ هزار تن میلگرد شد که البته ۴۱ درصد کمتر از سال ۹۶ است.

فولاد اکسین هم با افت ۳۶ درصدی صادرات خود در سال قبل را به ۱۴ هزار تتن رساند.

عملکرد صادرات واحدهای بزرگ فولادی کشور طی اسفندماه و از ابتدای سال 97 

رتبه شرکت نام محصول عملکرد اسفند رشد% عملکرد سال 97 رشد%
1 فولاد خوزستان انواع محصولات 183.523 30%- 2.183.053 21%-
2 ذوب آهن اصفهان انواع محصولات 91.654 27%- 902.255 22%-
3 فولاد مبارکه انواع محصولات 94.353 61%- 878.037 32%-
4 فولاد کاوه جنوب بیلت 68.000 29%- 690.000 14%-
5 فولاد هرمزگان اسلب 0 100%- 582.126 47%-
6 فولاد خراسان بلوم 18.897 - 129.589 -
7 فولاد خراسان میلگرد 25 100%- 56.776 52%-
8 فولاد آلیاژی ایران میلگرد 533 29%- 39.510 41%-
9 فولاد اکسین ورق عریض 0 100%- 14.328 36%-
مجموع    457.585 44%- 5.546.640 30%-