کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه

کارخانه تولیدی فولاد

  • مدیر عامل: بهرام سبحانی
  • تاریخ تاسیس: 1372
  • ظرفیت تولید: 6.2 ميليون تن در سال
  • محصولات: انواع محصولات فولادي تخت گرم و سرد نورديده، قلع اندود و گالوانيزه
  • نشانی کارخانه: اصفهان- 15 كيلومتري جنوب غربي مباركه
  • دانلود کاتلوگ محصولات

درباره فولاد مبارکه

شرکت فولاد مبارکه از شرکت‌های پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید ورق‌های فولادی فعالیت‌ می‌نماید.

این شرکت با ماموریت ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری صنعت فولاد، به عنوان سازمانی جهان تراز بیش از پنجاه درصد از مصرف فولاد کشور را جهت استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، صنایع فلزی سبک، صنایع فلزی سنگین و لوله‌های انتقال سیالات، صنایع بسته‌بندی، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفایل تولید می‌نماید.آهن نوین نماینده فعال شرکت فولاد مبارکه در اصفهان می باشد .

شرکت فولاد مبارکه دارای هفت مجتمع صنعتی در اقصی نقاط کشور بوده و بیش از بیست هزار نفر در بخش‌های مختلف این شرکت به کار اشتغال دارند.

جهت مشاوره و خرید محصولات فولاد مبارکه با شماره 33133-031 تماس بگیرید .

ورق سیاه

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت تحویل بیشتر

ورق سیاه 10 مبارکه رول

10رولST37397000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 8 مبارکه 1500 رول

8رولST37373000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 3 مبارکه 1500 رول

3رولST37371000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 5 مبارکه 1500 رول

5رولST37371000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 6 مبارکه 1500رول

6رولST37371000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 4 مبارکه 1500 رول

4رولST37370000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 2.5 مبارکه فابریک

2.5فابریکst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 12 مبارکه فابریک

12فابریکST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 3 مبارکه برش خورده

3برش خورده ST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 3 مبارکه 1250 رول

3رولST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 3 مبارکه فابریک

3فابریکST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 4 مبارکه برش خورده

4برش خوردهST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 4 مبارکه فابریک

4فابریکST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 5 مبارکه فابریک

5فابریکST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 5 مبارکه برش خورده

5برش خوردهST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 6 مبارکه فابریک

6فابریکST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 6 مبارکه برش خورده

6برش خوردهST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 8 مبارکه فابریک

8فابریکST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 8 مبارکه برش خورده

8برش خوردهST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 10 مبارکه فابریک

10فابریکST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 10 مبارکه برش خورده

10برش خوردهST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 12 مبارکه 1500 رول

12رولST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 12 مبارکه برش خورده

12برش خوردهST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 15 مبارکه 1500 رول

15رولST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 15 مبارکه فابریک

15فابریکST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 15 مبارکه برش خورده

15برش خوردهST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 2 مبارکه 1000 رول

2رولST37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت تحویل بیشتر

ورق سیاه صنعتی 12 مبارکه رول یا شیت

12رول/شیتST52435000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 10 مبارکه رول یا شیت

10رول/شیتST52435000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 4 مبارکه رول شیت

4رول/شیتST52430000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 3 مبارکه رول یا شیت

3رول/شیتST52430000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 8 مبارکه رول یا شیت

8رول/شیتST52425000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 6 مبارکه رول یا شیت

6رول/شیتST52425000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 5 مبارکه رول یا شیت

5رول/شیتST52425000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 15 مبارکه رول یا شیت

15رول/شیتST52410000 انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 15 مبارکه شیت و رول

15شیت /رولA516تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 5 مبارکه شیت رول

5شیت /رولA516تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 6 مبارکه شیت رول

6شیت/رولA283تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 5 مبارکه شیت رول

5شیت/رولA283تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 12 مبارکه شیت یا رول

12شیت /رولA516تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 12 مبارکه شیت رول

12شیت/رولA283تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 8 مبارکه شیت رول

8شیت/رولA283تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 10 مبارکه شیت رول

10شیت/رولA283تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 15 مبارکه شیت رول

15شیت/ رولA283تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 3 مبارکه رول شیت

3رول/شیتA516تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 4 مبارکه شیت رول

4شیت/رولA516تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 6 مبارکه شیت رول

6شیت رولA516تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 8 مبارکه شیت یا رول

8شیت/رولA516تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 10 مبارکه شیت یا رول

10شیت/رولA516تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق گالولنیزه

نامعرضاستاندارد قیمت تحویل بیشتر
تماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهان

ورق اسیدشویی

نامعرضاستاندارد قیمت تحویل بیشتر
ST37تماس بگیرید کارخانهW22تماس بگیرید کارخانهW22تماس بگیرید کارخانهST37تماس بگیرید کارخانهST37تماس بگیرید کارخانهW22تماس بگیرید کارخانهW22تماس بگیرید کارخانهST37تماس بگیرید کارخانهST37تماس بگیرید کارخانه

ورق رنگی

نامعرضاستاندارد قیمت تحویل بیشتر
583000 انبار اصفهان583000 انبار اصفهان583000 انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهانتماس بگیرید انبار اصفهان

ورق آجدار

نامعرضاستاندارد قیمت تحویل بیشتر
تماس بگیرید کارخانهتماس بگیرید کارخانهتماس بگیرید کارخانهتماس بگیرید کارخانهتماس بگیرید کارخانهتماس بگیرید کارخانهتماس بگیرید کارخانهتماس بگیرید کارخانهتماس بگیرید کارخانهتماس بگیرید کارخانهتماس بگیرید کارخانهتماس بگیرید کارخانهتماس بگیرید کارخانه
تماس رایگان