کارخانه شرکت فولاد کاویان

فولاد کاویان

کارخانه تولیدی فولاد

  • تاریخ تاسیس: 1372
  • مدیر عامل: علی اصغر گنجیان
  • محصولات ورق های فولادی

درباره فولاد کاویان

شرکت فولاد کاویان بعنوان اولین تولید کننده ورقهای سنگین فولادی در ایران با بیش از دو دهه تجربه وحضوری موفق درعرصه صنعت واقتصاد توانسته با اتکاء به دانش فنی وتجارب ارزنده کارکنان خویش محصولاتی مطابق با استانداردهای جهانی تولید کرده وبا استفاده از تجهیزات و تکنولوزی مدرن آمادگی تولید وتامین نیازهای فولادی مصرف کنندگان در اقصی نقاط جهان را دارد.

شرکت فولاد کاویان،تولید کننده ورقهای فولادی واسلب نازک مطابق با استانداردهای بین المللیJis و ASTMو ENوDIN و… می باشد.

ماموریت و چشم انداز کنونی شرکت فولاد کاویان :

بدست آوردن فرصتهائی برای ساختن آینده این شرکت، تلاش برای بهتر نمودن چرخه اقتصادی شرکت و ایجاد ارزش افزوده مثبت.تلاش برای بالابردن کیفیت ، سعادت وامنیت اقتصادی واجتماعی زندگی پرسنل شرکت.تضمین کیفیت همراه بارعایت ایمنی و حفظ محیط زیست.

روش تولید :

مواد اولیه (اسلب یا تختال) از تولید کنندگان داخلی و یا خارجی خریداری وپس از حمل به کارخانه در انبار مواد اولیه ذخیره می شوند.براساس برنامه تولید تعیین شده ،مواد اولیه از انبار تحویل گرفته شده ودرون کوره های پیش گرم شارژ می شود. وقتی اسلبها به دمای لازم رسیدند ( حدود ۱۲۰۰درجه سانتیگراد) از کوره تخلیه و از طریق گروهای غلتکی جهت پوسته زدایی ارسال می گردند .اسلبها بوسیله جت آب با فشار ۱۸۰بار پوسته زدایی شده وبه ناحیه نورد( استند افقی و عمودی) فرستاده می شوند. دراین مرحله، ضخامت مواد اولیه از طریق پاس‌های رفت وبرگشت کاهش پیدا می‌کند.این کارخانه مجهزبه PLC و فرایند اتومات می باشد. ضخامت نهایی محصولات بوسیله اشعه گاما دراتمام هر مرحله نورد انداز ه گیری می شود.
اکنون اسلبها به ورق تبدیل واز ماشین موج گیر برای ازبین بردن موج یاعدم صافی سطح عبور داده می شوند .بعداز ماشین موج گیر، ورق به ناحیه برش برای برش به طولهای تعیین شده فرستاده می شود ودر نهایت به سمت بستر برای خنک شدن ارسال می گردد . درزمان تولیدمحصول ، کیفیت ظاهری و ابعادی بوسیله اندازه گیری پارامترهای لازم کنترل می گردد. یک شماره ردیابی ودرجه کیفیت بر روی هر ورق ثبت می گردد. سپس ورقها به قسمت دسته بندی فرستاده خواهند شد. ماشین دسته بندی ورقها را براساس ابعاد دسته بندی کرده که نهایتاً به انبار محصول ارسال می گردند.

ورق سیاه

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت تحویل بیشتر

ورق سیاه 40 کاویان 1.5

40شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 8 کاویان 1.5

8شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 8 کاویان 1.25

8شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 40 کاویان 1.25

40شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 35 کاویان 1.5

35شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 35 کاویان 1.25

35شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 30 کاویان 1.5

30شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 30 کاویان 1.25

30شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 25 کاویان 1.5

25شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 25 کاویان 1.25

25شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 20 کاویان 1.5

20شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 20 کاویان 1.25

20شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 15 کاویان 1.5

15شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 15 کاویان 1.25

15شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 12 کاویان 1.5

12شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 12 کاویان 1.25

12شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 10 کاویان 1.5

10شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 10 کاویان 1.25

10شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت تحویل بیشتر

ورق سیاه صنعتی 30 کاویان 1.5

30شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 35 کاویان 1.25

35شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 35 کاویان 1.5

35شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 40 کاویان 1.25

40شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 20 کاویان 1.25

20شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 20 کاویان 1.5

20شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 25 کاویان 1.25

25شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 25 کاویان 1.5

25شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 30 کاویان 1.25

30شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 40 کاویان 1.5

40شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیرید انبار اصفهانتوضیحات