تیرآهن هاش سنگین 24 ذوب آهن HEB استاندارد اروپا

تیرآهن هاش

تیرآهن هاش سنگین 24 ذوب آهن HEB
ذوب آهن اصفهان
24
اروپا
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۲/۲۸

وزن:998کیلو گرم

دیگر محصولات

تماس رایگان